ارتباط با ما

آدرس: امیر آباد شمالی، نبش خیابان بیستم(ابطحی غربی 20)، ساختمان شماره 1989، واحد 3 – دفتر انجمن علوم مدیریت ایران

تلفکس : 88334093 مستقیم : 88011454
پست الکترونیکی انجمن: info@iams.ir و iams_ir@yahoo.com
پست الکترونیکی ارتباط با مدیر داخلی انجمن(ارسال مدارک برای عضویت بصورت اسکن شده): anjooman.office@gmail.com
مسئول پاسخ گویی به سوالات مراجعین و مسئول دفتر انجمن: آقای حسینی (روزهای شنبه - دو شنبه - جهارشنبه)